APK

APK

APK er bevordering van de verkeersveiligheid en een beter milieu is de Algemene
Periodieke Keuring ofwel APK ingevoerd. Auto’s van 3 jaar en ouder moeten deze
keuring ondergaan.

Maak een afspraak!